Usługi

Kancelaria Prawna AnLex specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych i prawnych, poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń.

Współpraca

Dzięki naszemu zespołowi wszystkie działania są profesjonalne i szybkie, a Klient ma bieżącą informację o sprawie.

Bezpieczeństwo

Realizując swoje obowiązki, nie zapominamy o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom we współpracy z Kancelarią.

Kolejna wygrana sprawa w sądzie za wypadek z 2001 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz naszej Klientki p. Justyny kwotę 60.000,00 zł. zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią męża. Wypadek wydarzył się w 2001 r.

Roszczenie było oparte o przepisy dotyczące naruszenia dóbr osobistych z uwagi na datę wypadku. W postępowaniu polubownym Ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia wskazując, że nie ma podstaw prawnych do takiego roszczenia.

Szkoda, że Ubezpieczyciele w ten sposób traktują osoby, które straciły osoby bliskie w okresie 10.07.1997 r. - 3.08.2008 r.

Odszkodowania komunikacyjne