Motocyklem do pracy – jak postępować po wypadku, na co możemy liczyć?

 

Wielu motocyklistów wykorzystuje swoje dwa kółka nie tylko do spędzania wolnego czasu, ale również jako środek lokomocji do pracy. Nie zawsze wiemy jednak co zrobić kiedy dojdzie do wypadku czy kolizji w trakcie takiego przejazdu oraz jakie wynikają dla nas z tego prawa i obowiązki.


Kiedy wypadek będzie wypadkiem w drodze do lub z pracy?


Przepisy określają to jasno: za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, która nastąpiła w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia, jeżeli droga była najkrótsza i nie została przerwana. Jeśli droga została przerwana lub nie była najkrótsza to uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy tylko wtedy gdy:

 • przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby (np. codzienne zakupy)
 • droga nie była najkrótszą alby była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych

Jazda motorem

Jak postąpić gdy mieliśmy taki wypadek?

Pracownik który ulegnie wypadkowi w drodze do lub z pracy powinien niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wypadku.

Pracodawca w terminie 14 dni od zawiadomienia powinien sporządzić kartę wypadku w dwóch egzemplarzach. Jeden otrzymuje pracownik, drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej. Ustalenie zdarzenia jako wypadek następuje na podstawie:

 • oświadczenia poszkodowanego, członków jego rodziny lub świadków
 • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny wypadku lub udzielających pierwszej pomocy
 • ustaleń spor zadającego kartę wypadku


W przypadku nieuznania wypadku jako wypadku w drodze do lub z pracy pracodawca obowiązany jest do uzasadnienia odmowy.

Korzyści?
Uznanie wypadku jako wypadku w drodze do lub z pracy, w wyniku którego pracownik stał się niezdolny do pracy, daje mu prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku bez okresu oczekiwania. Brak okresu wyczekiwania oznacza, że nawet jeśli wypadek wydarzył się w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nabywamy prawo do zasiłku. Przy wypadku np. w domu lub czasie wolnym prawo do zasiłku pracownik nabywa dopiero po upływie 30 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy dla pracownika niezdolnego do pracy na skutek w/w wypadku mogą być wypłacane w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku przez okres:

 • wynagrodzenie za czas choroby – 33 dni
 • zasiłek chorobowy – 182 dni, chyba że zasiłek przypadka na okres ciąży lub pracownik choruje na gruźlicę wtedy maksymalnie 270 dni.


Jeśli niezdolność do pracy pracownika trwa pomimo wyczerpania okresu zasiłku chorobowego, a pracownik rokuje odzyskanie zdolności do pracy może zostać przyznane mu świadczenie rehabilitacyjne, ale już w wysokości określonej na zasadach ogólnych tj.:

 • 90 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres 3 pierwszych miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego
 • 75 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres
 • 100 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, gdy przypada na okres ciąży

 

Jeśli wypadek w drodze do lub z pracy była jednocześnie wypadkiem komunikacyjnym nie z winy pracownika lub pracownik ma dobrowolne ubezpieczenia NNW lub na życie może również z nich dochodzić świadczeń odszkodowawczych.

Zachęcamy do komentowania i zadawania pytań.

Opracował:
Andrzej Gryczka
Kancelaria Prawna AnLex

Opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.)
 • Kodeksu pracy
 • Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia z dnia 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzory karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jego sporządzenia (Dz. U. nr 237, poz. 2015 z późn. zm.)

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.