Wypadek spowodowany na terenie Polski pojazdem ubezpieczonym za granicą– procedura likwidacji szkód.

 

Mapa Integracja europejska spowodowała, że większego znaczenia nabiera problem transgranicznego ruchu drogowego i likwidacji szkód komunikacyjnych. Udział w ruchu krajowym pojazdów zarejestrowanych za granicą, a poruszających się na terenie Polski jest coraz większy, a w konsekwencji pojawia się coraz więcej wypadków powodowanych przez cudzoziemców.

Co robić, jeśli jesteśmy poszkodowani w wypadku czy kolizji spowodowanej przez cudzoziemca?

Nasza sytuacja i sposób postępowania zależy od tego z jakiego kraju jest sprawca i jaki ma rodzaj ubezpieczenia.

 

1. Zdarzenie z udziałem kierującego pojazdem zarejestrowanym na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), Andory, Chorwacji lub Serbii.

W takim przypadku należy dokładnie spisać:

 • datę, miejsce, godzinę zdarzenia
 • numer rejestracyjny sprawcy
 • kraj rejestracji pojazdu
 • markę i model pojazdu sprawcy
 • numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa w jakim zawarto umowę ubezpieczenia
 • dane świadków zdarzenia
 • wykonać dokumentację fotograficzną ustawienia pojazdów po zdarzeniu

 

Dysponując numerem polisy oc sprawcy oraz danymi jego zakładu ubezpieczeń powinniśmy zgłosić szkodę do tzw. korespondenta do sprawa roszczeń na terenie Polski. Lista korespondentów możliwa jest do ustalenia na stronach Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeśli nie ustalimy korespondenta ds. roszczeń lub nie wiemy w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym sprawca miał ubezpieczenie, wtedy szkodę powinniśmy zgłosić w oddziale PZU S.A. lub TUiR Warta S.A., które pełnią rolę agentów Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2. Zdarzenie z udziałem pojazdów, którego kierowca posiadał Zieloną Kartę

W takim przypadku należy dokładnie spisać:

 • datę, miejsce, godzinę zdarzenia
 • numer rejestracyjny sprawcy
 • kraj rejestracji pojazdu
 • markę i model pojazdu sprawcy
 • pełny numer Zielonej Karty i okres jej ważności
 • nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił Zieloną Kartę
 • dane świadków zdarzenia
 • wykonać dokumentację fotograficzną ustawienia pojazdów po zdarzeniu

 

Zielona Karta będzie funkcjonować jeśli pojazd sprawcy będzie zarejestrowany w: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Maroka, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, i Ukrainy.

Postępowanie związane z ustaleniem korespondenta ds. roszczeń jest analogiczne jak w przypadku pojazdu sprawcy zarejestrowanego w EOG. Najszybciej i najłatwiej ustalimy wszystkie niezbędne dane na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

3. Zdarzenie z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne.

W takim przypadku należy dokładnie spisać:

 • datę, miejsce, godzinę zdarzenia
 • numer rejestracyjny sprawcy
 • kraj rejestracji pojazdu
 • markę i model pojazdu sprawcy
 • pełny numer ubezpieczenia granicznego i okres jego ważności
 • nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił ubezpieczenie graniczne

 

Zgłoszenie szkody w takim przypadku powinno odbyć się bezpośrednio do ubezpieczyciela, który wystawił polisę ubezpieczenia granicznego. W sytuacji gdyby ubezpieczenie graniczne było nieważne szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, poprzez dowolnie wybrany zakład ubezpieczeń.

 


Jeśli w wypadku są osoby ranne lub zabite należy bezwzględnie zawiadomić właściwe służby i nie podejmować czynności które mogłyby potem utrudnić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku (np. przestawienie pojazdu).

W sytuacji kolizji drogowej możemy spisać oświadczenie wraz ze sprawcą. W tym celu najlepiej wypełnić wspólny druk oświadczenia o zdarzeniu drogowym, który możemy bezpłatnie pobrać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (www.pbuk.pl).

Ważne!!!
Nie podpisujemy oświadczenia, jeśli jest ono sporządzane tylko w języku obcym którego nie znamy w sposób dostateczny. Zdarza się, że podpisywane są oświadczenia, w których poszkodowany widnieje jako sprawca.

W sytuacji jeśli sprawca - cudzoziemiec nie miał ważnej polisy ubezpieczeniowej roszczenia należy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podstawy prawne likwidacji szkód, zakres roszczeń i postępowanie będą we wszystkich trzech opisanych przypadkach regulowały przepisy naszego systemu prawnego.
W przypadku problemów związanych z dochodzeniem odszkodowania należy skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

 

Opracował:

Andrzej Gryczka

Kancelaria Prawna AnLex


Opracowane na podstawie:
ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm)
ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, .602 z późn. zm.)
Recommendation No 5 on Insurance of Motorist Against Third Party Risks - 25.01.1949)

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.