Usługi

Kancelaria Prawna AnLex specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych i prawnych, poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń.

Współpraca

Dzięki naszemu zespołowi wszystkie działania są profesjonalne i szybkie, a Klient ma bieżącą informację o sprawie.

Bezpieczeństwo

Realizując swoje obowiązki, nie zapominamy o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom we współpracy z Kancelarią.

Poślizgnięcia na chodniku

Pani Barbara w 2013 r. poślizgnęła się na nieodśnieżonych schodach budynku użyteczności publicznej, doznając złamania kości podudzia w następstwie naszych działań Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie i zadośćuczynienie w łącznej kwocie ponad 23.000,00 zł. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.


Pani Małgorzata
w 2011 r. uległa wypadkowi, którego przyczyna był nierówny chodnik. W następstwie wypadku doznała urazu w postaci złamania kości promieniowej i kości łokciowej. W następstwie naszego działania Ubezpieczyciel zarządcy drogi wypłacił kwotę 20.000,00 zł.


Pan Mariusz w 2009 r. poślizgnął się na nieodśnieżonym przejściu dla pieszych doznając urazu nogi. W wyniku naszego działania otrzymał kwotę ponad 8.000,00 zł

Odszkodowania komunikacyjne