Usługi

Kancelaria Prawna AnLex specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych i prawnych, poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń.

Współpraca

Dzięki naszemu zespołowi wszystkie działania są profesjonalne i szybkie, a Klient ma bieżącą informację o sprawie.

Bezpieczeństwo

Realizując swoje obowiązki, nie zapominamy o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom we współpracy z Kancelarią.

Szkody majątkowe

Pan Andrzej, właściciel firmy spedycyjnej został obciążony kosztami uszkodzonego ładunku. Ubezpieczyciel i sprawca szkody nie chcieli wypłacić odszkodowania. W wyniku postępowania sądowego uzyskaliśmy dla naszego Klienta kwotę ponad 50.000,00 zł. odszkodowania.

Pani Marzena uszkodziła samochód. Towarzystwo ubezpieczeniowe w którym miała wykupione ubezpieczenia AutoCasco odmówiło wypłaty odszkodowania powołując się na Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W wyniku podjętego przez nas działania Ubezpieczyciel zmienił decyzję i wypłacił na jej rzecz kwotę ponad 56.000,00 zł.


Samochód Pani Małgorzaty został porysowany w nieustalonych okolicznościach. Szkoda została zgłoszona z ubezpieczenia AC, jedna ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania wskazując, że Klientka nie zawiadomiła o zdarzeniu policji. Po naszym odwołaniu Ubezpieczyciel zmienił zdanie i wypłacił na jej rzecz kwotę ponad 1.200,00 zł. w związku z koniecznością pomalowania elementu karoserii.


Pan Karol w wyniku wypadku uszkodził motocykl. Ubezpieczyciel przyznał na jego rzecz odszkodowanie w kwocie 700,00 zł. W wyniku naszego działania i złożonego odwołania Ubezpieczyciel dopłacił dodatkową kwotę 1.500,00 zł. co stanowiło faktyczne pokrycie rozmiarów szkody.

Odszkodowania komunikacyjne