Usługi

Kancelaria Prawna AnLex specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych i prawnych, poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń.

Współpraca

Dzięki naszemu zespołowi wszystkie działania są profesjonalne i szybkie, a Klient ma bieżącą informację o sprawie.

Bezpieczeństwo

Realizując swoje obowiązki, nie zapominamy o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom we współpracy z Kancelarią.

Szkody na osobie

Pani Jadwiga uległa wypadkowi komunikacyjnemu w 2012 r. W jego następstwie doznała obrażeń ciała w postaci złamania wyrostka czołowego kości szczękowej lewej, złamania kości nosowej, złamania przegrody nosa, stłuczenia mózgu, niedowładu lewego nerwu twarzowego.   W wyniku naszego działania Ubezpieczyciele wypłacili na jej rzecz łącznie kwotę 155.000,00 zł. zadośćuczynienia i odszkodowania.

Pani Anna została w 2011 r. została potrącona na przejściu dla pieszych doznając urazu kręgosłupa. W wyniku naszego działania ubezpieczyciel wypłacił łącznie ponad 18.000,00 zł. zadośćuczynienia i odszkodowania.

Pan Leszek w 2001 r. uległ wypadkowi komunikacyjnemu, doznając urazu glowy. Klient był reprezentowany przez innego pełnomocnika, który zgłosił roszczenie do Ubezpieczyciela na poziomie 40.000,00 zł. Poszkodowany związał się umową z naszą Kancelarią, która wynegocjowała w jego imieniu kwotę ponad 300.000,00 zł. W związku z tym, że poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa i podjął decyzję o jeździe z nietrzeźwym kierowcą świadczenie zostało obniżone o 50 %. Klient otrzymał łącznie 155.000,00 zł.  

Pani Monika w 2012 r. została potracona na przejściu dla pieszych i doznała urazu goleni, bez trwałego uszczerbku na zdrowiu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego uzyskaliśmy dla Klientki kwotę ponad 5.000,00 zł.

Pan Marcin w 2012 r. uległ wypadkowi przy pracy z winy pracodawcy. Doznał obrażeń ciała w postaci złamania nasady kości ramiennej lewej z uszkodzeniem stożków rotorów. W wyniku naszego działania ubezpieczyciel przyznał na jego rzecz kwotę 30.000,00 zł. zadośćuczynienia i odszkodowania.

Pani Bogusława w 2010 r. uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w następstwie którego doznała obrażeń ciała w postaci urazu kręgosłupa. W wyniku naszych działań Ubezpieczyciel wypłacił na jej rzecz kwotę 42.000,00 zł. zadośćuczynienia i odszkodowania.

Odszkodowania komunikacyjne