Usługi

Kancelaria Prawna AnLex specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych i prawnych, poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń.

Współpraca

Dzięki naszemu zespołowi wszystkie działania są profesjonalne i szybkie, a Klient ma bieżącą informację o sprawie.

Bezpieczeństwo

Realizując swoje obowiązki, nie zapominamy o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom we współpracy z Kancelarią.

Oferta

Komu pomagamy?

Kancelaria Prawna AnLex zajmuje się pomocą prawną osobom fizycznym lub prawnym, które zostały poszkodowane w następstwie zdarzeń powodujących szkody na osobie lub w mieniu.

Kancelaria Prawna AnLex zajmuje się pomocą w sprawach dotyczących:

Wypadków komunikacyjnych

Uprawnionymi do odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku mogą być: kierowca (jeśli wypadek był z winy innego uczestnika ruchu), pasażerowie (nawet jeśli sprawcą jest osoba najbliższa – mąż, żona, syn itp.), piesi, rowerzyści. Odszkodowanie będzie przysługiwać nawet w sytuacji, jeśli poszkodowany był pod wpływem alkoholu, nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jeśli poszkodowanym jest dziecko poniżej 13 roku życia, otrzyma ono odszkodowanie nawet, jeśli było sprawcą wypadku.

Z polisy OC poszkodowani mogą otrzymać:

 • zwrot kosztów poniesionych na leczenie, przejazdy, rehabilitację, zakup środków ortopedycznych
 • utracone korzyści np. utrata dochodu, zleceń
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • renty: na zwiększone potrzeby, w związku w utratą zdolności do pracy i w związku z utratą powodzenia na przyszłość

Śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku

W przypadku zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym uprawnionymi do świadczeń odszkodowawczych są osoby najbliższe tj. rodzice, małżonkowie, dzieci, ale również mogą być wnukowie, konkubenci itp.

Z polisy OC uprawnieni mogą otrzymać:

 • koszty leczenia i pogrzebu, w tym wybudowania nagrobka
 • rentę odszkodowawczą
 • stosowne odszkodowanie w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej
 • zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej

Uprawnieni którzy stracili osoby bliskiej w okresie 10.07.1997 r. – 3.08.2008 r. mogą w chwili obecnej występować w dalszym ciągu o zadośćuczynienia za śmierć osób bliskich, nawet jeśli otrzymali odszkodowanie od Ubezpieczyciela.

Waloryzacji świadczeń rentowych wypłacanych w ramach odpowiedzialności cywilnej

Kancelaria specjalizuje się również w tzw. waloryzacji świadczeń rentowych jakie otrzymują poszkodowani od zakładów ubezpieczeniowych w ramach odpowiedzialności cywilnej.
Waloryzacja może obejmować renty:

 • na zwiększone potrzeby
 • z tytułu niezdolności do pracy
 • odszkodowawcze po śmierci osoby bliskiej

Waloryzacja odbywa się z wyrównaniem świadczenia rentowego za okres do 3 lat wstecz i na przyszłość.

Wypadków przy pracy

W związku z wypadkiem przy pracy osoba poszkodowana może otrzymać świadczenia gwarantowane przez ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

Niezależenie od świadczeń z ZUS w przypadku wypadku przy pracy osoba poszkodowana może żądać roszczeń uzupełniających od pracodawcy, jeśli wypadek był spowodowany przez jego zaniedbania lub nienależytą staranność.

Wypadków przy pracy w rolnictwie

Niezależnie od świadczeń, jakie osoba poszkodowana w następstwie wypadku przy pracy w rolnictwie może otrzymać z KRUS w ramach ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, ost. zm. DZ. U. Nr 79 z 2009 r. 667), można wystąpić o roszczenia cywilne z ubezpieczenia OC posiadaczy gospodarstw rolnych, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Błędów medycznych

W przypadku błędów medycznych, które mogą polegać na błędzie w diagnozie, błędzie w leczeniu, błędzie organizacyjnym lub zakażeniu szpitalnym, pacjent, a w przypadku jego śmierci, najbliżsi mogą wystąpić z roszczeniami do placówki medycznej i jej ubezpieczyciela. W przypadku błędu medycznego można również skorzystać z pomocy Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Innych zdarzeń ubezpieczeniowych

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną związaną z ubezpieczenia NNW, AutoCasco, ubezpieczeniami w transporcie, cargo itp.

Odszkodowania komunikacyjne