Pomoc prawna w wyniku śmierci osoby bliskiej

podpisywanie dokumentuZadośćuczynienie za krzywdę po stracie osoby bliskiej jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym mającym na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych po stracie osoby bliskiej. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej uregulowane jest w art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do wypadków, które zaistniały po 3 sierpnia 2008 r. oraz art. 448 Kodeksu cywilnego do wypadków sprzed 3 sierpnia 2008 r.
Art. 446 § 4 k.c. „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”
Art. 448 k.c. „W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.”
➡️Kto jest uprawniony do zadośćuczynienia?
Przepisy nie wskazują wprost kto jest uprawniony do zadośćuczynienia ograniczając się do pojęcia najbliższego członka rodziny zmarłego. Pojęcie „najbliższy członek rodziny” kładzie nacisk na aspekt bliskości relacji z daną osobą, nie odnosi się zaś do samego słowa „rodzina”.
Z tego względu należy uznać, iż w art. 446 § 4 k.c. nie chodzi o samą najbliższą rodzinę (czyli rodziców, dzieci lub – względnie – rodzeństwo) ale o rodzinę sensu largo. W krąg tak pojmowanej rodziny mogą wchodzić różne osoby, jak się wydaje – połączone nie tylko więzami pokrewieństwa. To czy daną osobę można uznać za członka rodziny z pewnością będzie zależeć od okoliczności konkretnej sprawy. Z drugiej jednak strony, ważny jest aspekt bliskiej relacji pomiędzy zmarłym a osobą pokrzywdzoną. Zadośćuczynienie należy się bowiem nie wszystkim członkom rodziny a wyłącznie członkom najbliższym. O tym, kto jest takim najbliższym członkiem rodziny również będą decydować okoliczności konkretnego przypadku – nie tylko więzy pokrewieństwa.
Analiza orzecznictwa sądowego prowadzi do wniosków, że najbliższymi członkami rodziny, którym może przysługiwać zadośćuczynienie są:
????dzieci
????rodzice
????małżonkowie
????rodzeństwo
????dziadkowie
????wnuki
????osoby pozostające w związkach partnerskich

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.